Articles

Permohonan Tanah Kerajaan Secara LPS

 

PERMOHONAN TANAH KERAJAAN SECARA LPS

1- Cara Permohonan

Permohonan hendaklah dibuat melalui borang PTK secara LPS Sek. 67 KTN dan disertakan butir-butir seperti berikut:

a. Permohonan Individu

a) Pelan Lokasi (RM 30.00 per lot) - 21 salinan
b) Kad Pengenalan Suami/Isteri pemohon - 1 salinan

b. Permohonan dari Syarikat-syarikat / Koperasi / Pertubuhan-pertubuhan Berdaftar:-

a) Perlembagaan Pertubuhan - 1 salinan
b) Sijil Pendaftaran - 1 salinan
c) Borang 24 - 1 salinan
d) Borang 49 - 1 salinan

2- Bayaran Permohonan

RM 50.00

3- Bayaran Selepas Kelulusan

Sewa Tahunan RM 50.00 setahun
Sewa Tahunan bagi Gerai mengikut keluasan tanah yang diluluskan