PPD Pekan/PKG Pekan

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PEKAN
Pejabat Pendidikan Daerah Pekan
26600 Pekan
Telefon : 09-4264441, 09-4264442
PUSAT KEGIATAN GURU
Jalan Engku Muda Mansor
26600 Pekan
Telefon : 09-4222440