Pusat Pengajian Tinggi

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
Lebuhraya Tun Razak,
26300 Kuantan
Pahang Darul Makmur
Telefon : 09-5492020
INTERNATIONAL COLLEGE OF AUTOMATIVE  (ICAM)
Kompleks Automotif DRB-HICOM Pekan,
Kawasan Perindustrian Peramu Jaya,
P.O. Box 8, 26607 Pahang.
Telefon : 09-4242400
INSTITUT KEMAHIRAN MARA
Tan Sri Yahya Ahmad,
26600 Pekan.
Telefon : 09-4269401
GIATMARA
Lot PT 11732, Mukim Langgar,
Bandar Baru Peramu, Pekan
Telefon : 09-4260273