Bahagian Pembangunan

 

1.    Mengendalikan Pentadbiran Mukim

2.    Mengawasi Pentadbiran JKKK

3.    Perancangan Projek Pembangunan

4.    Pelaksanaan Projek-projek berikut :

1.    Projek JKKK

2.    Projek MUKIM

3.    Projek ADUN

4.    Projek Ahli Parlimen

5.    Projek Negeri

6.    Projek Menteri

7.    Projek Ekonomi/Industri

8.    Projek Pelancongan

5.   Projek Pertanian/Ternakan - Menyelaras pelaksanaan projek-projek peringkat daerah (Mesyuarat Penyelarasan Peringkat Daerah)

1.    Jawatankuasa Pembangunan Daerah

2.    Jawatankuasa Perancangan Daerah

3.    Jawatankuasa Pelancongan

4.    Jawatankuasa PPRT Daerah

6.    Memproses dam memperakukan permohonan peruntukan bagi projek-projek kecil pembangunan.