Bahagian Khidmat Pengurusan

 

1.    Permohonan Perumahan Awam Kos Rendah

2.    Permohonan Borang SPA

3.    Perakuan Permohonan Lesen Kenderaan Perdagangan

4.    Permohonan Menduduki Rumah Kerajaan (Bagi Pegawai / Kakitangan Kerajaan Sahaja)

5.    Pengeluaran Borang-borang Urusan Permohonan Pencen Terbitan (Mati Selepas Bersara)

6.    Pengeluaran Surat Akuan (Am 60)

7.    Urusan Duti Setem

8.    Bayaran Sewa Perumahan Awam Kos Rendah

9.    Bayaran Balik Pinjaman Tabung Penjaja dan Peniaga Kecil

10. Bayaran Pencen Bulanan Balu/Bekas Perajurit