Unit kerja Luar/Pelan/Kuatkuasa

 

1.    Melihat dan menjual Pelan Surihan untuk Permohonan Tanah
2.    Menyiasat, mengukur dan menyediakan laporan untuk semua jenis permohonan tanah
3.    Menyelesaikan masalah pertelingkahan sempadan
4.    Menyediakan pelan-pelan untuk hak milik sementara dan permohonan ukur
5.    Menjalankan kerja - kerja penempatan tanah kepada pemilik
6.    Menunjuk dan menentukan sempadan-semapdan tanah yang telah diberimilik
7.    Menyiasat penerokaan tanah kerajaan tanpa izin
8.    Mengawal aktiviti Pemunggahan Bahan Batuan
9.    Menyiasat Pelanggaran Syarat kegunaan tanah