Unit Pelupusan

 

1.    Memproses Permohonan Menukar Syarat Nyata

2.    Memproses Permohonan Memecah Sempadan Tanah

3.    Memproses Permohonan Memecah Bahagian Tanah

4.    Memproses Permohonan Menyatukan Tanah

5.    Memproses Permohonan Tanah Biasa oleh orang perseorangan/swasta, jabatan/negeri kurang daripada 4 ha (10 ekar)

6.    Memproses Tanah Besar-besaran/Berkelompok (contoh: DARA, FELDA, RTK - Getah, Kelapa Sawit, Perkampungan)

7.    Memproses Permohonan Tanah untuk Lesen Pendudukan Sementara (LPS)

8.    Memproses Permohonan Membaharui Lesen Pendudukan Sementara

9.    Memproses Permohonan Permit untuk Mengangkut Bahan Batuan

10.  Memproses Pengambilan Balik Tanah

11.  Memproses Permohonan Tanah Untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) dan Pajakan (SP/PL)

12.  Memproses Permohonan Tanah untuk Perizaban

13.  Memproses Tanah di bawah Dasar Penswastaan

14.  Mengeluarkan Borang - borang :

1.    Borang Tukar Syarat Tanah

2.    Borang 9A (Pecah Sempadan Tanah)

3.    Borang 9B (Pecah Bahagian Tanah)

4.    Borang 9C (Penyatuan Tanah)

5.    Borang 1 (Permohonan Tanah Kerajaan)

6.    Borang 4 (Permohonan Lesen Kedudukan Sementara)

7.    Borang 8 (Permohonan Permit Bahan Batuan)

8.    Borang SKC 177

9.    Borang SL/PL 104

10.  Borang Permohonan Tanah Rizab