Unit Hasil Dan Akaun

 

1.    Menerima Bayaran Semua Jenis Hasil Tanah
2.    Mengeluarkan Bil-bil Tuntutan Cukai Tanah Kepada Semua Pemilik-pemilik Tanah
3.    Melayani Kehendak-kehendak Pelanggan Berhubung Dengan Hasil Tanah
4.    Mengutip Cukai Tanah di Mukim Secara Berjadual
5.    Memastikan, Mengemaskinikan dan Bertanggungjawab kepada semua Buku Rekod dan Akaun    
       Pungutan Hasil Tanah 
6.    Memastikan segala urusan adalah mengikut Peraturan undang-undang yang telah ditetapkan