Articles

Kursus Pengendalian Bot

PEKAN, 30 MAC 2016 - Kursus Pengedalian Bot telah dianjurkan oleh Pejabat Daerah Dan Tanah Pekan pada  29 Mac 2016 sehingga 31 Mac 2016.Kursus ini disampaikan oleh pihak Bomba dalam tatacara pengendalian bot,teknik keselamatan,pembiasan pemanduan bot,latihan mendarat,teknik  pemindahan mangsa dan pemanduan bot jarak jauh.