Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 Rafidah Mohd Tahar
 PUAN RAFIDAH BT MOHD TAHAR
 Penolong Pegawai Daerah (M44)