Articles

Laporan Audit Naziran Speks

Lawatan Naziran Sistem Perakaunan Berkomputer Standad Kerajaan Negeri (SPEKS) telah diadakan pada
20 OGOS 2014 sehigga 21 OGOS 2014.

Pejabat Daerah Dan Tanah Pekan telah mencapai tahap kecemerlangan dengan mendapat penarafan 4 Bintang.
Tahniah diucapkan kepada semua yang terlibat.

Semoga terus berkekalan dalam membentuk sebuah organisasi yang cemerlang.
Terima kasih juga atas kerjasama dan semangat sepasukan yang diberi.