Fungsi

 
  • Membuat semakan dan penilaian ke atas laporan siasatan aduan pencerobohan tanah kerajaan dan pelanggaran undang-undang tanah
  • Membantu menyediakan rang kertas pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri berhubung isu dan kes berkaitan dengan tanah
  • Mengendalikan proses Pewartaan
  • Semakan / pindaan caracara prosedur tanah
  • Membantu menyediakan afidavit jawapan bagi kes saman berkaitan dengan perundangan tanah di mahkamah
  • Membantu proses pendakwaan dan yang berkaitan dengannya
  • Memberi penjelasan berkaitan dengan perundangan dan apa-apa prosedur berkaitan dengan tanah
  • Menghadiri perbicaraan kes di Mahkamah sebagai penasihat kepada Pentadbir Tanah dan penolong-penolongnya