Alamat Pejabat

Pejabat Daerah Dan Tanah Pekan,
Jalan Sultan Abu Bakar,
26600 Pahang.
 
No.Telefon    :  09-4211777
No.Faks         :  09-4211751