Audit QE/5S daripada MPC

Audit QE/5S Pejabat Daerah dan Tanah Pekan daripada MPC pada 6 Jun 2012 (Rabu).