Articles

Permohonan Hartanah oleh Warganegara Asing

 

1- Cara Permohonan

a) Permohonan hendaklah dibuat melalui borang yang dikhaskan dan disertakan butir-butir seperti berikut :

  • Salinan Kad Pengenalan Pemohon - 1 salinan
  • Pelan Lokasi (RM 30.00 per lot) - 2 salinan
  • Salinan resit cukai tanah tahun semasa - 1 salinan
  • Surat Kelulusan dari Jawatankuasa Pelaboran Asing (FIC)
  • Salinan Surat Perjanjian Jual Beli - 1 salinan

b) Pemohon hendaklah mengguna khidmat guaman tempatan bagi urusan permohonan 


2- Bayaran Permohonan 


RM 30.00 bagi setiap lot / unit 

 

3- Bayaran Selepas Diluluskan 

Bayaran Premium Khas RM 3,000.00