Articles

Permohonan Rizab Tanah & Kegunaan Awam

 

1- Cara Permohonan

a) Pastikan tanah yang dipohon adalah tanah kerajaan bagi tujuan merizabkan tanah untuk kegunaan awam 
b) Pastikan tuan tanah bersetuju untuk mewakafkan tanah bagi tujuan tapak surau / masjid / sekolah agama / tanah perkuburan atau kegunaan keagamaan 
c) Kemukakan dokumen-dokumen seperti berikut:-

i) Pelan Lokasi (RM 30.00 per lot) - 2 salinan 
ii) Salinan Hakmilik Tanah - 1 salinan 
iii) Salinan resit cukai tanah semasa - 1 salinan 
iv) Surat persetujuan daripada orang-orang / badan-badan yang
berkepentingan di atas tanah berkenaan

2- Bayaran Permohonan 

TIADA 

 

3- Bayaran Selepas Diluluskan 

TIADA