Articles

Permohonan Melonggar Sekatan

 

1- Cara Permohonan

Permohonan hendaklah dibuat melalui borang yang dikhaskan dan disertakan butir-butir seperti berikut:

a) Perakuan Carian Rasmi (RM 50.00 per lot) - 1 salinan
b) Pelan Lokasi (RM 30.00 per lot) - 2 salinan
c) Salinan resit cukai tanah tahun semasa - 1 salinan
d) Surat kebenaran daripada orang-orang / badan-badan yang berkepentingan di atas tanah

2- Bayaran Permohonan

a) Perindustrian - RM 300.00
b) Bangunan Perniagaan - RM 200.00
c) Bangunan Kediaman - RM 100.00
d) Pertanian - RM 50.00

3 - Bayaran Selepas Diluluskan

TIADA