Articles

Permohonan Pecah Bahagian

 

1- Cara Permohonan

Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang 9B melalui Juru ukur Berlesen dan disertakan butir-butir seperti berikut:

a) Perakuan Carian Rasmi (RM 50.00 per lot) - 2 salinan 
b) Pelan tatatur, lokasi dan tapak - 5 salinan
c) Salinan resit cukai tanah tahun semasa - 1 salinan
d) Surat Kebenaran daripada orang-orang/badan-badan yang berkepentingan di atas tanah


2- Bayaran Permohonan

RM 100.00 bagi satu lot


3 - Bayaran Selepas Diluluskan

Bayaran Pendaftaran Hakmilik akan ditetapkan