Articles

Permohonan Pecah Sempadan Tanah & Ubah Syarat

 

1- Cara Permohonan

Permohonan hendaklah menggunakan Borang 7D melalui Jurukur Berlesen dan disertakan butir-butir seperti berikut:

a) Perakuan Carian Rasmi (RM 50.00 per lot) - 2 salinan
b) Pelan tatatur, Lokasi dan tapak - 5 salinan
c) Salinan resit cukai tanah tahun semasa
d) Surat kebenaran daripada orang-orang / badan-badan yang berkepentingan di atas tanah


2- Bayaran Permohonan

RM 200.00 bagi satu lot


3 - Bayaran Selepas Permohonan

Bayaran premium, Sumbangan Saliran dan Bayaran Pendaftaran Hakmilik akan ditetapkan