Articles

Mewujudkan Hak Lalu Lalang Persendirian

 

1- Cara Permohonan

Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang 28A dan disertakan butir-butir seperti berikut:- 

a) Perakuan Carian Rasmi (RM 50.00 per lot) - 1 salinan 
b) Pelan Lokasi (RM 30.00 per lot) - 2 salinan 
c) Salinan resit cukai tanah tahun semasa - 1 salinan 
d) Salinan Hakmilik Tanah - 1 salinan 
e) Bayaran Siasatan RM 100.00


2- Bayaran Permohonan 

TIADA 


3- Bayaran Selepas Diluluskan 

Bayaran Pampasan seperti dalam Perintah Pentadbir Tanah Daerah