Articles

Permohonan Menyerahkan Balik Tanah

 

1- Cara Permohonan

a) Permohonan hendaklah menggunakan borang-borang seperti berikut:

i) Borang 12A (Kesemua Bahagian Tanah) 
ii) Borang 12B (Sebahagian Tanah)

b) Permohonan hendaklah disertakan dengan butir-butir berikut:-

i) Perakuan Carian Rasmi (RM 50.00 per lot) - 1 salinan 
ii) Pelan Lokasi / Pelan Serahan Tanah - 5 salinan 
iii) Salinan resit cukai tanah tahun semasa - 1 salinan 
iv) Surat kebenaran dari tuan-tuan tanah / orang-orang yang 
berkepentingan di atas tanah 
v) Borang 24 - 1 salinan 
vi) Borang 49 - 1 salinan 

2- Bayaran Permohonan 

TIADA 

3- Bayaran Selepas Diluluskan 

TIADA