Articles

Permohonan Tukar Penjenisan & Syarat Nyata Tanah

 

1- Cara Permohonan

Permohonan hendaklah dibuat melalui Jurukur Berlesen dan disertakan butir-butir seperti berikut:

a) Perakuan Carian Rasmi (RM 50.00 per lot) - 1 salinan
b) Pelan Lokasi (RM 30.00 per lot) - 5 salinan
c) Salinan resit cukai tahun semasa - 1 salinan
d) Surat kebenaran daripada orang-orang / badan-badan yang berkepentingan di atas tanah

2- Bayaran Permohonan

a) Kurang dari 4 hektar - RM 100.00 bagi satu lot
b) Lebih dari 4 hektar - RM 200.00 bagi satu lot

3 - Bayaran Selepas Diluluskan

Bayaran Premium dan bayaran-bayaran lain akan ditetapkan