Articles

Permohonan Tukar Syarat Nyata Sama Kategori

 

1- Cara Permohonan

Permohonan hendaklah dibuat melalui borang yang dikhaskan dan disertakan butir-butir seperti berikut:

a) Perakuan Carian Rasmi (RM 50.00 per lot) - 1 salinan
b) Pelan Lokasi (RM 30.00 per lot) - 5 salinan
c) Salinan resit cukai tanah tahun semasa - 1 salinan
d) Surat kebenaran daripada orang-orang / badan-badan yang berkepentingan di atas tanah

2- Bayaran Permohonan

RM 30.00 bagi satu lot

3 - Bayaran Selepas Diluluskan

Bayaran premium tambahan dan bayaran-bayaran lain akan ditetapkan