Articles

Permohonan Penyatuan Tanah

 

1- Cara Permohonan

Permohonan hendaklah menggunakan Borang 9C melalui Jurukur Berlesen dan disertakan butir-butir seperti berikut:

a) Perakuan Carian Rasmi (RM 50.00 per lot) - 1 salinan
b) Pelan tatatur, Lokasi dan tapak - 5 salinan
c) Salinan resit cukai tanah tahun semasa - 1 salinan
d) Surat kebenaran daripada orang-orang / badan-badan yang berkepentingan di atas tanah

2- Bayaran Permohonan

RM 100.00 bagi satu lot

3 - Bayaran Selepas Diluluskan

Bayaran Pendaftaran Hakmilik akan ditetapkan mengikut jenis hakmilik